Zofia Konaszkiewicz - miniatura

Zofia Konaszkiewicz

Kierownik Katedry Edukacji Muzycznej Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina. Przez wiele lat była także kierownikiem Międzywydziałowego Studium Pedagogicznego w tejże uczelni.

Ukończyła studia w zakresie psychologii na Uniwersytecie Warszawskim, a także w zakresie wychowania muzycznego w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w Warszawie (obecnie: Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina). Na Uniwersytecie Warszawskim studiowała także pedagogikę, uzyskując stopień doktora i doktora habilitowanego na Wydziale Pedagogicznym. Tytuł naukowy profesora uzyskała w Instytucie Sztuki Polskiej Akademii Nauk.

Ma w swoim dorobku wiele książek i artykułów naukowych z zakresu szeroko rozumianej pedagogiki muzycznej. Głównymi kierunkami jej zainteresowań naukowych są: psychopedagogiczne podstawy kształcenia muzyków ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień osobowości, psychopedagogiczne podstawy kształcenia nauczycieli muzyki, wychowawcze i terapeutyczne funkcje muzyki w odniesieniu do osób na różnych etapach rozwojowych i psychopedagogiczne uwarunkowania zawodu tancerza.

powrót do listy drukuj