Ryszard Popowski - miniatura

Ryszard Popowski

Absolwent Akademii Muzycznej w Gdańsku, doktor nauk humanistycznych Uniwersytetu Gdańskiego. Pracuje w Instytucie Muzyki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, gdzie zajmuje się kształceniem nauczycieli muzyki. Prowadzi zajęcia z teorii i metodyki powszechnej edukacji muzycznej, animacji kultury muzycznej, edukacji muzycznej osób z niepełnosprawnościami. W pracy naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej koncentruje się na animacji i rekonstrukcji amatorskiego ruchu muzycznego opartego na muzyce instrumentalnej. Jest autorem szeregu artykułów poświęconych edukacji muzycznej, m.in. hybrydowej publikacji Wiersze o muzyce – dyskusje o muzyce i sztuce. Wielokrotnie był jurorem konkursów i festiwali muzycznych, teatralnych w obszarze kultury amatorskiej.

W Gdańsku, od 19 lat, współpracuje z Polskim Stowarzyszeniem na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym – Koło w Gdańsku. Jest kierownikiem merytorycznym i metodycznym programu ECEKON, którego celem jest włączenie społeczne osób z niepełnosprawnościami przez czynne uczestniczenie w kulturze muzycznej – grę w zespołach kameralnych. Jest współtwórcą, wraz z Mirosławą Lipińską, Orkiestry Vita Activa (przy PSOUU), która pod jej dyrekcją wykonała 230 koncertów, w 56 miastach w Polsce i Europie. Za tę działalność nominowany, wraz z Mirosława Lipińską, do nagrody Splendor Gedanensis, nagrodzony Medalem „Fideliter et Constanter” i Medalem Prezydenta Miasta Gdańska.

powrót do listy drukuj