Mieczysław Kominek - miniatura

Mieczysław Kominek

Muzykolog i reżyser dźwięku, publicysta, dziennikarz. Studiował na Uniwersytecie Jagiellońskim i na Uniwersytecie Warszawskim (muzykologia), w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w Warszawie (reżyseria dźwięku) oraz na Uniwersytecie w Utrechcie (sonologia). W roku 1987 uzyskał stopień doktora nauk humanistycznych na podstawie rozprawy Rozwój techniki a kształtowanie się muzycznej świadomości fonograficznej. Autor książki Zaczęło się od fonografu... (Kraków 1986).

Pracował w Polskim Radiu jako reżyser muzyczny i dziennikarz. Był twórcą i kierownikiem Redakcji Publicystyki Kulturalnej Programu 2. Adiunkt w Akademii Muzycznej w Warszawie i wykładowca na Uniwersytecie Warszawskim. Twórca i redaktor naczelny Magazynu płytowego i radiowego „Studio”. W latach 2009-2013 prezes Polskich Nagrań. W roku 2001 zorganizował w Związku Kompozytorów Polskich Polskie Centrum Informacji Muzycznej POLMIC i został jego dyrektorem.

Członek Związku Kompozytorów Polskich od 1973 roku, gdzie pełnił także funkcję wiceprezesa i sekretarza generalnego. W roku 2010 otrzymał Nagrodę Związku Kompozytorów Polskich. Jest również członkiem Polskiego Towarzystwa Muzyki Współczesnej i Towarzystwa im. Witolda Lutosławskiego.

powrót do listy drukuj