Grzegorz Michalski - miniatura

Grzegorz Michalski

Muzykolog. Studiował muzykologię na Uniwersytecie Warszawskim, uzyskując tytuł magistra na podstawie pracy Niektóre próby zastosowań metod matematycznych do formalnych badań struktur dźwiękowych, zrealizowanej pod kierunkiem prof. Zofii Lissy (1972).

W latach 1971-73 był redaktorem w dwutygodniku „Ruch Muzyczny”, a w latach 1974-1981 kierownikiem Redakcji Muzyki Poważnej w Telewizji Polskiej. Autor licznych programów muzycznych, m.in. cykli „Wtorek melomana”, „Stereo i w kolorze”. Usunięty z pracy w efekcie „weryfikacji” w początkach 1982 roku. W latach 1982-88 był konsultantem programowym Filharmonii Narodowej. W sierpniu 1988 roku objął stanowisko dyrektora, redaktora naczelnego Polskiego Wydawnictwa Muzycznego w Krakowie. W latach 1990-92 pełnił funkcję podsekretarza stanu odpowiedzialnego za szkolnictwo artystyczne, muzykę, okresowo także współpracę z zagranicą i upowszechnianie kultury, a następnie pełnomocnika do spraw Dziedzictwa Chopinowskiego w Ministerstwie Kultury i Sztuki. Od września 1992 do 1999 kierował Działem Publicystyki Kulturalnej, a potem został komentatorem w Programie 2 Polskiego Radia. W roku 1995 ukończył w Kolonii studium menadżerów radiowych w zakresie zarządzania programem i zespołami dziennikarskimi. Organizator Festiwali Muzycznych Polskiego Radia (1997-2005). W latach 1998-2000 jako pełnomocnik Ministra Kultury i Sztuki pełnił funkcję koordynatora Roku Chopinowskiego.

W lipcu 2001 roku został dyrektorem Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina. Funkcję tę pełnił do roku 2008 z przerwą w roku 2006. W tej roli zainicjował m.in. cykle corocznych Międzynarodowych Konferencji Naukowych, Koncertów Urodzinowych Fryderyka Chopina w Filharmonii Narodowej, program stypendialny dla młodych pianistów i chopinologów, program ochrony wizerunku i nazwiska Fryderyka Chopina, nurt koncertów i nagrań muzyki Chopina na historycznych instrumentach, Międzynarodowe Festiwale Muzyczne „Chopin i jego Europa”, cykle wydawnicze (m.in. „Dzieła Fryderyka Chopina. Wydanie Faksymilowe”), budowę Centrum Chopinowskiego i nowego Muzeum Fryderyka Chopina w Warszawie.

W kwietniu 2008 wybrany prezesem Towarzystwa im. Witolda Lutosławskiego. Od roku 2009 współtwórca corocznych Festiwali Muzyki Witolda Lutosławskiego „Łańcuch”.

Autor wielu recenzji i artykułów w czasopismach muzycznych, kulturalnych i naukowych, a także znaczących publikacji, m.in. Lutosławski w pamięci. 20 rozmów o kompozytorze (2007).

W roku 2000 był autorem i realizatorem, wraz z zespołem publicystów Programu 2 Polskiego Radia, cyklu audycji „Nasza Europa”, wyróżnionego w konkursie Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej.

powrót do listy drukuj