Podsumowania paneli dyskusyjnych II Konwencji Muzyki Polskiej

Nowoczesny model orkiestry
Paweł Kotla - podsumowanie i rekomendacje

Do jakiej kultury prowadzi współczesna powszechna edukacja muzyczna?
Ryszard Popowski - podsumowanie i rekomendacje

Rok Oskara Kolberga: Co to jest muzyka tradycyjna i jak ją kontynuować w XXI wieku?
Janusz Prusinowski - podsumowanie

Artystyczna muzyka popularna – diagnoza 2014
Marek Hojda - podsumowanie

Muzyka dawna – między muzycznym rynkiem a światem idei
Marek Toporowski – podsumowanie
Marek Toporowski - rekomendacje

Kompozytor w świecie populizmu
Krzysztof Szwajgier - podsumowanie
Krzysztof Szwajgier - rekomendacje

Wybrane problemy szkolnictwa muzycznego II stopnia – prezentacja wstępnych wyników z przeprowadzonych badań
Zofia Konaszkiewicz - podsumowanie i rekomendacje

Czy potrzebna jest nam muzyka kameralna?
Arkadiusz Kubica - podsumowanie

Dwa dyskursy: muzykologia i teoria muzyki wobec wyzwań współczesnej kultury
Marta Szoka - podsumowanie

„Take the A train” albo „Wsiąść do pociągu byle jakiego”. Edukacja jazzowa w Polsce - blaski i cienie, perspektywy i wyzwania
Jacek Meira - podsumowanie

Kultura muzyczna w Polsce – model organizacyjny
Andrzej Kosowski - podsumowanie
Andrzej Kosowski - rekomendacje

Forum Animacji Muzycznej
Tomasz Piotrowski - podsumowanie
Tomasz Piotrowski - rekomendacje

Płyty na złom?
Mieczysław Kominek - podsumowanie

Polska muzyka filmowa z obrazem i bez
Maciej Zieliński - podsumowanie
Maciej Zieliński - rekomendacje

Uczestnictwo w kulturze muzycznej osób niepełnosprawnych
Mirosława Lipińska-Popowska - podsumowanie
Mirosława Lipińska-Popowska - rekomendacje

Funkcjonowanie muzyki polskiej w dobie post CD – narzędzia promocyjne, dystrybucyjne i biznesowe w środowisku cyfrowym
Maciej Zieliński - podsumowanie
Maciej Zieliński - rekomendacje

Muzyczne kształcenie indywidualne - przeżytek czy przyszłość?
Ryszard Zimak - podsumowanie

Czy krytyka muzyczna przetrwa?
Dorota Szwarcman - podsumowanie

Warunki socjalne i prawne uprawiania działalności muzycznej
Wojciech Walczak - podsumowanie
Wojciech Walczak - rekomendacje

Sposoby promocji młodych wśród młodych
Maja Baczyńska - podsumowanie


Komentarze do paneli dyskusyjnych z I Konwencji Muzyki Polskiej

Tezy do dyskusji podczas II Konwencji

Nowoczesny model orkiestry
Paweł Kotla – komentarz do sprawozdania z 2011 roku i tezy panelu

Do jakiej kultury prowadzi współczesna powszechna edukacja muzyczna?
Ryszard Popowski – komentarz do sprawozdania z 2011 roku
Ryszard Popowski - tezy panelu

Rok Oskara Kolberga: Co to jest muzyka tradycyjna i jak ją kontynuować w XXI wieku?
Janusz Prusinowski – komentarz do sprawozdania z 2011 roku
Janusz Prusinowski – tezy panelu

Artystyczna muzyka popularna – diagnoza 2014
Marek Hojda – komentarz do sprawozdania z 2011 roku i tezy panelu

Muzyka dawna – między muzycznym rynkiem a światem idei
Marek Toporowski – komentarz do sprawozdania z 2011 roku
Marek Toporowski – tezy panelu

Kompozytor w świecie populizmu
Krzysztof Szwajgier - komentarz do sprawozdania z 2011 roku
Krzysztof Szwajgier - tezy panelu

Czy potrzebna jest nam muzyka kameralna?
Arkadiusz Kubica – komentarz do sprawozdania z 2011 roku i tezy panelu

Dwa dyskursy: muzykologia i teoria muzyki wobec wyzwań współczesnej kultury
Marta Szoka - tezy panelu

„Take the A train” albo „Wsiąść do pociągu byle jakiego”. Edukacja jazzowa w Polsce - blaski i cienie, perspektywy i wyzwania
Jacek Niedziela-Meira – tezy panelu

Kultura muzyczna w Polsce – model organizacyjny
Andrzej Kosowski - komentarz do sprawozdania z 2011 roku
Andrzej Kosowski - tezy panelu

Forum Animacji Muzycznej
Tomasz Piotrowski - tezy panelu

Płyty na złom?
Mieczysław Kominek – tezy panelu

Polska muzyka filmowa z obrazem i bez
Maciej Zieliński – komentarz do sprawozdania z 2011 roku
Maciej Zieliński – tezy panelu

Uczestnictwo w kulturze muzycznej osób niepełnosprawnych
Mirosława Lipińska – tezy

Funkcjonowanie muzyki polskiej w dobie post CD – narzędzia promocyjne, dystrybucyjne i biznesowe w środowisku cyfrowym
Maciej Zieliński – tezy panelu

Muzyczne kształcenie indywidualne - przeżytek czy przyszłość?
Ryszard Zimak - tezy panelu

Czy krytyka muzyczna przetrwa?
Dorota Szwarcman - tezy panelu

Warunki socjalne i prawne uprawiania działalności muzycznej
Wojciech Walczak - tezy panelu

Sposoby promocji młodych wśród młodych
Maja Baczyńska - tezy panelu

drukuj