Podsumowania z I Konwencji Muzyki Polskiej w 2011 roku - miniatura

Podsumowania z I Konwencji Muzyki Polskiej w 2011 roku

Prezentujemy Państwu podsumowania poszczególnych paneli dyskusyjnych, które odbywały się podczas drugiego dnia I Konwencji Muzyki Polskiej w 2011 roku.

Artysta-wykonawca. Znaki zapytania

moderator: Arkadiusz Kubica


Artystyczna muzyka popularna

moderator: Marek Kościkiewicz


Kompozytor w świecie współczesnym

moderator: Rafał Augustyn


Kultura muzyczna w Polsce

moderator: Andrzej Kosowski


Muzyka alternatywna – obecna i potencjalna rola w polskim życiu muzycznym

moderator: Antoni Beksiak


Muzyka dawna – przeszłość dla przyszłości

moderator: Jacek Urbaniak


Muzyka jazzowa

moderatorzy: Marek Dusza, Włodek Pawlik


Muzyka polska w dobie ekspansji Internetu

moderator: Maciej Zieliński


Muzyka tradycyjna – potencjał i wyzwania

moderator: Janusz Prusinowski


Muzyka w teatrze i filmie

moderatorzy: Bartek Gliniak, Maciej Zieliński


Muzykologia i krytyka muzyczna

moderator: Małgorzata Janicka-Słysz


Nowoczesny model instytucji muzycznej

moderator: Grażyna Szymborska


Obecność muzyki polskiej w mediach

moderator: Mieczysław Kominek


Profesjonalna i powszechna edukacja muzyczna wobec nowych wyzwań

moderatorzy: Andrzej Rakowski, Andrzej Białkowski

drukuj